Kauno mieste įgyvendinant  projektą „Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai – CitieS Health“, siekiama įtraukti miestiečius į tyrimą, didinti dalyvių aplinkos problemų suvokimą ir aktyvumą ir šviesti, kaip galima spręsti bendruomenei aktualius gyvenamosios aplinkos klausimus, susijusius su gyvenimo kokybe ir sveikata. Aktyvus piliečių dalyvavimas vykdomame moksliniame tyrime suteikia vietos bendruomenei galimybę geriau suvokti kylančias ekologines problemas, kaip jas spręsti ir dalintis žiniomis apie galimybę gerinti sveikatą.